White and Yellow Gold Diamond Pendant

£ 210.00

White and Yellow Gold Diamond Pendant